Szlak Piastowski

Szlak Piastowski to jedna z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych tras turystycznych w Polsce. Szlak prowadzi przez województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Jego przebieg odtwarza cykliczne przemieszczanie się piastowskich władców i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły stołeczne funkcje.

Mapa Szlaku Piastowskiego